Stále se zvyšující 
  • zadlužení domácností či spoluúčast na penzijním systému
    (viz Finanční gramotnost
  • nadváha dětské i dospělé populace či spoluúčast pacientů
    (viz Zdravotní gramotnost
  • potřeba stále se učit novým věcem a mít k tomu odbornou podporu co nejblíže (viz Centra učení
jsou argumenty pro zapojení jednotlivců i organizací do našeho projektu, jehož náklady jsou účastníkům i poskytovatelům služeb hrazeny z veřejných zdrojů.
Tento portál vznikl v rámci projektu Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost.
Od roku 2014 je jeho provoz udržován pomocí prostředků neziskových organizací Unie center pro rodinu a komunitu a AISIS, o.s.

V tuto chvíli vám jsou k dispozici webové nástroje - E-learning a Testy, v případě zájmu o webinář nebo kurz nás prosím kontaktujte.
Pokud se nám podaří získat další podporu pro bezplatné vzdělávání, rozšíříme nabídku ve stávajících tématech nebo také rozšíříme vějíř životních gramotností
(potichu se připravujeme na právní, spotřebitelskou, rodičovskou a další).
E-LEARNING 

Postupně rozšiřujeme nabídku "klikacích" kurzů,
můžete si je projít na 

E-learning