Finanční gramotnost


Krátké prezenční semináře pro veřejnost na sebe přímo nenavazují. 
Každý účastník si proto může vybrat téma či témata, ve kterých se chce vzdělávat. 

V rámci seminářů FG je připravena tato nabídka témat:
  • Hospodaření domácností
  • Spoření a investování
  • Rozumné zadlužování a prevence předlužování
  • Ochrana spotřebitele
  • Smlouvy - právní základ
  • Pojištění
Jeden účastník se může zúčastnit jednoho, ale i všech šesti seminářů. 
Standardní počet účastníků ve skupině pro jeden seminář je 15 osob.

Metodika vychází z dlouholeté zkušenosti programu Rozumíme penězům (“RP”)
a je pomocí předních odborníků upravena pro potřeby dospělé populace.

Máte li zájem o účast na seminářích, > registrujte se a > vyberte si kurz v některém z > Center učení.