Projektové partnerství vzniklo za účelem 
  • vytvoření metodik pro celoživotní vzdělávání ve společensky významných a aktuálních tématech
  • spojení organizací disponujících unikátní sítí odborných a personálních kapacit
  • zvýšení vzdělanosti obyvatel ČR v oblastech, které vyžadují jejich zapojení a znalost
Od června 2012 do října 2013 se věnujeme Finanční a Zdravotní gramotnosti, připravujeme však další témata, která budeme nabízet v podobném rozsahu a tvaru.

Informace o projektu poskytne Nikola Křístek, gsm 603553418, pr@gramotnost.cz (základní informace pro média ZDE)

AISIS, o.s.

  • garance vzdělávacích metodik
  • tvorba prostřední pro online vzdělávání

„Přinášíme inovace do vzdělávání” 

Unie center pro rodinu a komunitu

„Zlepšujeme podmínky kvality života rodin a jejich členů“ 

FF UK Praha - 
Katedra andragogiky
a personálního řízení

  • Tvorba testů pro cílovou skupinu
  • Spolupráce na metodice projektu