Testy

Vstupní test zachytí vaše znalosti před zahájením vzdělávání, které nabízejí
Jaký posun jste udělali vám napoví výstupní testy.

Na konci každého testu máte možnost zadat buď svůj kód z Gramotnost.CZ nebo email, díky kterému si budete moci vytvořit uživatelský účet a budete mít přehled o tom, jak si v životních gramotnostech stojíte.

Testy mají jednoduchou strukturu - ze tří odpovědí je vždy jedna správná.
Emailem vám přijde vyhodnocení správnosti odpovědí, na vašem účtu se pak můžete dočíst zdůvodnění, proč je odpověď správná nebo nesprávná.

Každý test má nejméně 12 a nejvíce 20 otázek.