Zdravotní gramotnost


Zatímco finanční gramotnost je již zavedený pojem ve vzdělávacím i mediálním prostředí, gramotnost zdravotní je relativně čerstvým tématem. 

Zdravotní gramotnost znamená kognitivní a sociální dovednosti, které určují motivaci a schopnost jedinců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je způsobem, který rozvíjí a udržuje zdraví.
(The WHO Health Promotion Glossary)

Tematika Zdravotní gramotnosti jako celku bude postupně zpracovávána v průběhu projektu a zveřejněna v online prostředí,
prezenční kurz se bude věnovat jedné její specifické části - prevenci civilizačních onemocnění prostřednictvím dobré životosprávy.

Metodika vychází z dlouholeté zkušenosti programu Zdravá abeceda a je pomocí předních odborníků upravena pro potřeby dospělé populace.
Kurzy povedou lektoři spolupracující organizace Národní síť podpory zdraví
kteří mají bohatou lektorskou praxi i odborné vzdělání.
Máte-li zájem o účast na seminářích, > registrujte se a > vyberte si kurz v některém z > Center učení.
Cyklus sedmi na sebe navazujících seminářů, které proběhnou odstupem cca 1 měsíce, podporuje zdravotní gramotnost zejména v oblasti prevence civilizačních onemocnění. 
Skupina účastníků absolvuje celý (!) cyklus seminářů a vítáni jsou muži, ženy i celé páry nebo širší rodina. 
Standardní počet účastníků ve skupině pro celý cyklus je 12 osob a cílem je reflexe životního stylu jednotlivce i rodinné jednotky a dohoda na případné změně.

Témata, která se budou prolínat celým kurzem, jsou
 1. Zdravotní rizika dnešní populace…
  aneb O čem se mluví a o čem se ani nemluví
 2. Životní styl, jeho složky a determinanty … aneb
  Co brát v potaz a co si už tolik nebrat
 3. Zdravý pohyb … aneb Málo je málo, moc je někdy příliš
 4. Zdravá výživa … aneb Dodržovat základní principy, nepanikařit a pochunat si
 5. Vnitřní pohoda … aneb Jaké si to uděláme, takové to máme
 6. Zdravé prostředí … aneb Nakažlivé mohou být i návyky
 7. Spolutvorba zdravého prostoru …
  aneb Pokud chcete změnu, řekněte si o ni!
Ċ
Nikola Kristek,
21. 3. 2013 0:20